Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2013 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2013 EJZF projekts Latvijas projekti
2013. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2013 ELAFLA projekti Latvijas projekti
Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde 2013 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
LZP FLP projekts „Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes novērtējums Latvijā” 2013 LZP projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijā 2014-2020.gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana 2012 RJZF projekti Latvijas projekti
Lauku attīstības programmas 2014-2020.g. sākotnējais(ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi(SVID) novērtējums 2012 ZM projekti Latvijas projekti
ESF Nr.2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/087 „Savs kaktiņš savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” 2012 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2012 EJZF projekts Latvijas projekti
Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2012 ELAFLA projekti Latvijas projekti
Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība 2012 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
2009. gads "Lauku attīstības programmas 2007-2013: Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas izveidošana un uzturēšana" Vecāks par 2012 ZM projekti Latvijas projekti
Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbības nodrošināšana Vecāks par 2012 ZM projekti Latvijas projekti