Pārlekt uz galveno saturu

Kvalitātes un vides aizsardzības daļa

Daļā tiek veikti pētījumi ilgtspējīgas vides un pārtikas attīstības, kvalitātes vadības un ekonomikas virzienā. Īstenoti dažādi ES, LZP un ZM finansētie zinātniskie projekti, kurus var sadalīt šādos blokos:

  1. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība, tai skaitā agrorūpnieciskajā sektorā (kvalitatīvas gaļas ieguve un nodrošināšana; dzīvnieku liemeņu klasisfikācijas sistēma; kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanas pasākumu izpēte u.tml.).
  2. Pārtikas pašnodrošinājuma jeb importa atkarības, kā arī pārtikas patēriņa tendences un problēmas (pārtikas patēriņš dažāda ienākuma līmeņa mājsaimniecībās; pārtikas patēriņa bilances; Latvijas iedzīvotāju uzturs un tendences u.tml.).
  3. Videi draudzīga agrorūpnieciskā ražošana un bioloģiskās lauksaimniecības attīstība un problēmas.
  4. Vides un dabas resursu (t.sk. bioloģiskās daudzveidības) saglabāšanas problēmas.
  5. Kvalitātes vadība un tās attīstība.

Būtiskākie teorētiskie sasniegumi, realizējot šos pētījumu virzienus, ir šādi: pirmo reizi Latvijā pārtikas patēriņa pētījumos tika izmantota jauna metodoloģija un metodes gan pārtikas patēriņa ilggadīgo tendenču izvērtējumam un patēriņa prognozēšanai, gan pārtikas bilanču aprēķinam, veicot FAO metodoloģijas aprobāciju un pilnveidošanu; pirmo reizi Latvijā tika veikta jaunāko kvalitātes vadības metožu teorētiskā analīze ar mērķi noteikt iespējamo izmantošanu Latvijas organizācijās un uzņēmumos; pirmo reizi tika izstrādāts unikāls dzīvnieku transportēšanas izmaksu teorētiskais modelis - formula, kur, pieņemot, ka pieskaitāmie izdevumi ir attiecināmi uz visām pārējām transportēšanas izmaksu pozīcijām, tos noteica kā konstantu vērtību jeb koeficientu: liellopiem a=1.014; cūkām a=1.011. Tika veikta izstrādātā modeļa aprobācija un šis modelis tiek izmantots praktiskiem aprēķiniem, atbrīvojot Latvijas kautuves no detalizētas birokrātiskas uzskaites un aprēķiniem.