Pārlekt uz galveno saturu

Arta Kronberga

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
26162194

E-pasts: arta.kronberga[at]arei.lv

Publikācijas

Bodner G. , Kronberga A. ,Lepse  L., Olle M.,Vågen  I. M. ,Rabante  L.,  Fernández J. A., Ntatsi G., Balliu A.,  Rewald B. Trait identification of faba bean ideotypes for Northern European environments. European Journal of Agronomy. - Vol. 96 (2018), 1.-12.lpp. <ind. Scopus> - <cit. Scopus (1 reizi)> - <ind. Web of Science> - <cit. Web of Science (1 reizi)> - <ind. Web of Science Current Contents Connect> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Karkanis E., Ntatsi G., Lepse L., Juan A. Fernández, Ingunn M. Vågen, Rewald B., Alsiņa I., Kronberga A., Balliu A., Olle M., Bodner G., Dubova L., Rosa E., Savvas D. Faba bean cultivation - revealing novel managing practices for more sustainable and competitive European cropping systems.   Frontiers in Plant Science. - Vol. 9 (2018), Article Number 1115. <ind. Scopus> - <cit. Scopus (1 reizi)> - <ind. Web of Science> - <ind. PubMed> - <ind. MEDLINE>

Kokare A., Rābante L., Kronberga A., Konošonoka I. Akrilamīda saturs tritikāles un rudzu maize = Acrylamide content of triticale and rye bread. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 78.-79.lpp. - ISBN 9789984482842 - ISSN 2500-9451. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Liniņa A., Kunkulberga D., Kronberga A., Kokare A. Hibrīdo un populācijas rudzu šķirņu 1000 graudu masa un tilpummasa = 1000 kernel weight and volume weight on hybrid and population rye cultivar. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 22. februārī, 2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 10.-13.lpp. - ISBN 9789984482842 - ISSN 2500-9451. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. Ģenētiskās daudzveidības izmantošana stabilas ražas ieguvei bioloģiskajā lauksaimniecībā. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 54.-55.lpp. - ISBN 9789984483016

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. 2018, Yield stability of barley mixtures and populations. Baćanović-Šišić, J., Dennenmoser, D.,  Finck, M. (Eds.), Symposium on breeding for diversification. Abstract booklet, 19th–21st February 2018, Witzenhausen, Germany. 36-38

 Kronberga A. Klimatiskie apstākļi un mikotoksīnu uzkrāšanās graudaugos. AgroTops. - Nr.8 (2018), 28.-29.lpp. - ISSN 1407-5164

Kronberga A. Jauna iespēja - ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes. AgroTops. - Nr.7 (2018), 28.-29.lpp. - ISSN 1407-5164