Skip to main content

AREI Laukaugu un agroekoloģijas nodaļā uzsākta projekta “NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā”

Image author: No AREI arhīva

AREI Laukaugu un agroekoloģijas nodaļā uzsākta projekta "NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā” (NOBALwheat) pētījumu datu ieguve 2022. gadā – projekta pētījuma otrajā gadā Stendes pētniecības centrā iekārtotajos lauka izmēģinājumos WP1 un WP2 aktivitātēs:

WP1: Vasaras kviešu fenotipēšana augstas plasticitātes genotipu identifikācijai

1.1. uzd. Izveidot vasara kviešu kolekciju un veikt lauka eksperimentus četrās projekta partnervalstīs.

1.2. uzd. Veikt vasaras kviešu kolekcijas fenotipēšanu pēc svarīgākajām agronomiskajām pazīmēm: izturība pret slimībām, slāpekļa un ūdens izmantošanas efektivitāte, ražas potenciāls.

AREI Stendes pētniecības centrā iekārtotajā lauka izmēģinājumā 2 ha platībā 300 vasaras kviešu genotipiem, kas ietver Eiropā plašāk audzētās šķirnes un selekcijas materiālu no Norvēģijas un Baltijas valstu selekcijas programmām.

Uzsākta pazīmju novērtēšana.

WP2: Zemu izmaksu augstas caurlaidspējas fenotipēšanas platformu ieviešana Baltijas valstu selekcijas programmās.

2.1. uzd. Izveidot  augstas caurlaidspējas augu fenotipēšanas platformu Baltijas valstu kviešu selekcijas programmās, izmantojot bezpilota lidaparātus (dronus).

2.2. uzd. Izveidotu augstas caurlaidspējas augu fenotipēšanas platformu Baltijas valstīs, izmantojot proksimālo sensoru transportlīdzekļus (fenomobīli).

Vienu reizi nedēļā no sējas līdz pilngatavībai tiks veikta lauka izmēģinājumu fenotipēšana ar bezpilota lidaparātu (dronu), kas aprīkots ar RGB un multispektrālo kameru, lai sekotu augu augšanai un attīstībai, un iegūtu informāciju par svarīgākajām agronomiskajām pazīmēm. Iegūtie attēli tiks apstrādāti Pix4D programmatūrā veģetācijas indeksu noteikšanai un 3D punktu mākoņu ieguvei QGIS programmatūrā augu garuma monitoringam augu veģetācijas laikā.

Konstruēts fenomobīlis proksimālai (augstas izšķirtspējas) attēlieguvei, kas aprīkots ar RGB un NDVI (modificētu RGB) fotokamerām. 2022. gada sezonu uzsākot, pilnveidota tā tehniskā konstrukcija, aprīkojot to ar veloelektromotoru. Trīs reizes augu veģetācijas perioda laikā dažādās augu attīstības etapos tiks iegūti katra lauciņa fotoattēli. No attēlu datiem, izmantojot programmas DigicamControl, RawTherapee un ImageJ, aprēķinās dažādus veģetatīvos indeksus - Maturity/Scenesence (SCI); Normalaized Green-RedDiference Index (NGRDI); Triangular Greenes Index (TGI); Green Area (GA); Greener Green Area (GGA); the normalized difference vegetation index (NDVI), un novērtēs pazīmes – zelmeņa augsnes segums un vārpu skaitu.  

Lai novērtētu abu augstas caurlaidspējas fenotipēšanas platformu datu precizitāti, iegūtie dati tiks salīdzināti ar WP1 veiktajiem mērījumiem.

lauks 3

lauks 2

lauks 1

logo 2

logo 1

Attachment Size
NOBALwheat_poster_final(2).pdf 2.36 MB
Submitted on: 14/06/2022