Skip to main content

Projekta izpildes progress no 2019. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim (5. pārskata periods)

Image author: No AREI arhīva

Turpinās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 2018. gada 1. oktobrī apstiprinātā tehnoloģijas komercializācijas plāna ieviešana. 

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana turpinājās selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšana Polijā un Somijā. Sagatavoti iesniegšanai pieteikumi (iesniegumi) selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai Dānijā un Zviedrijā, vienlaikus tiek risināti tehniskie jautājumi (t.sk. jautājums par lokālo pārstāvi/aģentu), lai varētu veikt šo pieteikumu iesniegšanu. Turpinājās izpēte par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV.
3. aktivitātē Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei turpinājās šķirnes 'Kornelija' lauka izmēģinājumu praktiskā īstenošana atbilstoši izstrādātajai metodikai, veicot izmēģinājumu noformēšanu, analizējamo lauka novērojumu datu reģistrēšanu, augu paraugkūļu noņemšanu, lauciņu ražas novākšanu un uzskaiti, un ražas paraugu žāvēšanu un pirmapstrādi. Uzsākta paraugkūļu analizēšana, graudu paraugu fizikālo un bioķīmisko pazīmju noteikšana, uzsākta iegūto datu apkopošana un analīze. Projekta 3. aktivitātes lauka izmēģinājumi tika prezentēti Lauku dienas seminārā AREI Stendes PC (02.07.2019), un Lauku izmēģinājumu skatē AREI Stendes PC (03.07.2019).
4. aktivitātē Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās aražošanas apstākļos organizēta sadarbība ar zemnieku saimniecībām iekārtotajos šķirnes 'Kornelija' sējumos (3 ha konvencionāli audzēta; 2 ha bioloģiski audzēta). Turpinājās novērojumu uzskaite augu attīstības un slimību attīstības dinamikas novērtēšanai, novērtēta izturība pret veldrēšanos, pirms ražas novākšanas tika ievākti augu paraugkūļi un pēc ražas novākšanas graudu paraugi, balstoties uz izstrādāto metodiku. Veikta graudu ražas novākšana un uzskaite, graudu paraugu pirmapstrāde, uzsākta augu paraugkūļu analizēšana, uzsākti laboratorijas eksperimenti sēklu kvalitātes noteikšanai. 
5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija veikti ekstrūzijas eksperimenti laboratorijas apstākļos, pārbaudot kailgraudu miežu šķirnes 'Kornelija' piemērotību ekstrudētu produktu ieguvei. Saņemts eksperta slēdziens, ka rupja maluma graudu 'Kornelija' milti piemēroti ekstrudētu produktu - brokastu pārslu, sausmaizīšu, salātu groziņu vai citu ekstrudētu produktu gatavošanai, turklāt ekstrūzijas procesā netiek zaudētas vērtīgās uzturvielas. Turpinājās ražošanas eksperimenti diētisku konditorejas izstrādājumu ražošanai. Laboratorijas eksperimentos noskaidrots, ka testējamos miltus var izmantot klasiskās smilšu mīklas cepumos, pilnībā aizstājot kviešu miltus un iegūstot kvalitatīvu produktu, tāpat šie milti var tikt izmantoti vafeļu ražošanā. Turpinājās pētījumi diedzētu/aktivētu graudu ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai. 
6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos ir atvērta https://kornelija.lv/ lapa latviešu valodā un uzsākts darbs pie projekta mājaslapas angļu valodas versijas https://kornelija.lv/en/ izveides.  Kornelija projekta komanda piedalījās izstādē "Riga Food 2019" AREI kopējā stendā. https://kornelija.lv/kornelija-piedalas-rigafood-2019/
Tika uzrunāti pārstrādes uzņēmumi, arī izstādes apmeklētāji iepazīstināti par šķirnes Kornelija miežu īpašībām un pielietošanas iespējām. Tika uzņemti kontakti ar potenciāliem sadarbības partneriem. Notika gatavošanās izstādēm Baltic Food and Beverages Fair Viļņā un Tallinn Food Fair Igaunijā, kur plānots meklēt kontaktus ar Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem.

Submitted on: 14/10/2019