Skip to main content

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju pie sapropeļa pētniekiem un pārstrādātājiem

Image author: No AREI arhīva

Programmas 16. Sadarbība ietvaros projekta Nr. 18-00-A01612-000010 “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” partneri no 4. līdz 7. februārim devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Baltkrievijas sapropeļa pētniekiem, ieguves vietām un pārstrādātājiem.

 

Submitted on: 15/02/2019