Skip to main content

Inese Biukšāne

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Pētniece

E-pasts: inese.biuksane[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 5.2., 4.1.

Publikācijas

Biukšāne I. Assessment of financial stability of Latvian fisheries sector. SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018. - Volume 18, Issue 5.3 : Ecology, Economics, Education and Legislation : Environmental Economics, p.87-92. <ind. Scopus>

Biukšāne I. Availability and quality of production factors in Latvian fisheries sector. SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018. - Volume 18, Issue 5.1 : Ecology, Economics, Education and Legislation : Ecology and Environmental Protection, p.105-112. <ind. Scopus>

Biukšāne I. Facilitation of competitiveness in Latvian fishery sector. SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018. - Volume 18, Issue 3.2 : Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : Soils, Forest Ecosystems, Marine and Ocean Ecosystems, p.1135-1142. <ind. Scopus>

Biukšāne I. Latvian fisheries sector cluster. SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018. - Volume 18, Issue 5.4 : Ecology, Economics, Education and Legislation : Education and Accreditation in Geosciences. Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities, p.465-472. <ind. Scopus>

Biukšāne I. Support to the Latvian fishery sector through the EU financial instruments. Research for Rural Development 2018 : annual 24th International scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 16-18 May, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - Vol.2, p.203-209. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Biukšāne I.  Factors, influencing viability of the projects in the Latvian Aquaculture sector. (2015) SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2, pp. 185-192.

Biukšāne I.  The EU financial instruments Support and Return on Investments of fish processing in Latvia. (2015) Proceedings of 21st Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 262-268

Biukšāne I. Production capacity of fish processing in Latvia. (2015) Proceedings of 21st Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 269-275

Biukšāne, I. Problems of fishery in Latvian ports and its development perspectives. (2014) Economic Science for Rural Development, vol. 34, pp. 22-30.

Biukšāne I. Significance of the European Fisheries fund in the development of fishery in Latvian ports. (2014) Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 110, 410-418.

Biukšāne, I. Eiropas Zivsaimniecības fonda nozīme zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībā. (2013) Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Nr. 1 (5), 36.-50.lpp.

Biukšāne I., Butņicka, J. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības programmu izvērtējums ilgstspējīgai un līdzsvarotai reģiona attīstībai.  (2013) Sabiedrības un kultūra,  XV,  596.-604. lpp.