Pārlekt uz galveno saturu

14. februārī notika pavasara seminārs Stendes pētniecības centrā

Attēla autors: No AREI arhīva

Š.g. 14. februārī Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendes pētniecības centra zālē notika ikgadējs pavasara ieskaņas seminārs, kurā tika aicināti piedalīties lauksaimnieki un graudu pārstrādes uzņēmumi no Kurzemes reģiona. Semināra tēma šogad bija veltīta Valsts Pētījumu Programmas AgroBioRes Projekta Nr. 4 “Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei” (PĀRTIKA) iegūto rezultātu prezentācijām. 
Programmas AgroBioRes vadītāja Dr.inž. Ruta Galoburda iepazīstināja ar galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem programmā kopumā visu 5 programmas projektu veiktajos pētījumos. Prezentācijas VPP AgroBioRes Projekta Nr. 4 izpildē iesaistītie partneri no Agroresursu un ekonomikas institūta, Stendes un Priekuļu pētniecības centriem un LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes. 
Semināra dalībniekus ar AREI Stendes pētniecības centrā veikto pētījumu rezultātiem iepazīstināja Dr. agr. Māra Bleidere ar prezentāciju “Miežu šķirņu potenciāla novērtējums kvalitatīvu pārtikas graudu izejvielu ieguvei” un Dr. agr. Sanita Zute ar prezentāciju “Graudu pārstrādātāju prasības pārtikas auzām un projektā vērtēto šķirņu atbilstība tām”. Stendes PC realizētā pētījuma mērķis bija izvērtēt dažādu miežu un auzu šķirņu un selekcijas līniju fizikāli bioķīmisko potenciālu, graudu strukturālās, tehnoloģiskās un diētiskās īpašības kvalitatīvu graudu izejvielu ieguvei. Trīs gadu laikā veikts miežu un auzu graudu fizikāli bioķīmiskais izvērtējums klēts ražai un graudiem pēc pirmapstrādes. Izpētīta miežu un auzu graudu un to pārstrādes produkcijas fizikāli bioķīmiskā kvalitāte un korelatīvās sakarības. Novērtēta genotipa un audzēšanas apstākļu ietekme uz miežu un auzu saimniecisko pazīmju, graudu un to pārstrādes produkcijas kvalitātes mainību. Attīstīta sadarbība ar komersantiem AS ‘Dobeles dzirnavnieks’ un z/s Bebri miežu un auzu šķirņu un līniju izpētē, lai analizētu graudu atplēkšņošanās efektivitāti auzām un grūbu produkcijas iznākumu miežiem. 
Par iegūtajiem pētījumu rezultātiem AREI Priekuļu pētniecības centrā Mg. agr. Aina Kokare prezentēja referātu “Akrilamīds tritikāles un rudzu maizē atkarībā no šķirnes un audzēšanas apstākļiem” un Dr. agr. Ilze Skrabule “Bioloģiski aktīvas vielas kartupeļos un to ietekme uz cepto produktu kvalitāti”. Semināra dalībnieki uzzināja par veiktajiem pētījumiem tritikāles un kartupeļu bioķīmiskās kvalitātes un to ietekmējo faktoru izvērtējumu. Projekta pētījumu laikā analizēti veselībai nozīmīgu savienojumu (asparagīns, akrilamīds, vitamīni, fenoli) veidošanās pārtikas ražošanas izejmateriālā un kā tie var ietekmēt pārtikas drošumu.  Izvērtēts mikotoksīnu saturs tritikāles un rudzu graudos atšķirīgu augšanas faktoru ietekmē. Iegūtie pētījumu rezultāti izmantoti NIR tehnoloģiju pilnveidošanai, lai nākotnē varētu veikt šādas analīzes graudaugu un kartupeļu pārtikas izejmateriālā. 
Par daudzveidīgiem pētījumiem LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, kur veselīgu un augstvērtīgu produktu ieguvei kā izejvielas izmantoti graudaugi un kartupeļi iepazīstināja Dr.sc.ing. Evita Straumīte referātā “Graudu un kartupeļu izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei”. Īpaša uzmanība pētījumos ir pievērsta bioloģiski aktīvo vielu saglabāšanai graudaugu un kartupeļu maisījumu receptūrās, eksperimentējot ar dažādiem iepakošanas materiāliem. Pielietotas sāls samazinošas tehnoloģijas kartupeļu pārstrādes produktu ieguvē, aizstājot to ar augu valsts piedevām. Veikta bioloģiski aktīvo savienojumu izpēte diedzētu un ekstrudētu graudaugu izejvielās un produktos. 
Semināra dalībnieki uzdeva jautājumus un piedalīties diskusijā. Savu viedokli par graudu izejvielu kvalitātes jautājumiem izteica A/s “Dobeles Dzirnavnieks” speciālisti. Interese par miežu graudu rūpnieciskās pārstrādes jautājumiem bija arī SIA “Otaņķu dzirnavnieks” pārstāvjiem.  
Semināra otrajā daļā klausītāji iepazinās ar jaunajām AREI selekcionētajām miežu, kviešu, zirņu un kartupeļu šķirnēm, kuras varēja apskatīt arī izstādē. 
Izmantojot VPP projektā iegūtos rezultātus ir reģistrēta vasaras miežu šķirne Didzis (ST-12924), kas pētījuma laikā ir parādījis labu ražības līmeni, augstu izturību pret slimībām, kā arī potenciālu tās graudu izmantošanai rūpnieciskai pārstrādei pārtikā. Pēc A/S «Dobeles Dzirnavnieks» speciālistu vērtējuma šķirnes ‘Didzis’ graudi ir apaļas formas, skrotējas vienmērīgi, dod gaišas krāsas grūbu produkciju. VPP projekta pētījumā kā perspektīva pārtikas graudu izejviela ir atzīta auzu līnija ‘32553’, šogad uzsākta tās gatavošana reģistrācijai. Tā ir augstražīga, raksturojas ar augstu tilpummasu, optimālu plēkšņu saturu, lobīšanas eksperimentos nodrošinājusi labu lobāmību, maz šķelto un tumšo graudu. 


 

Pievienots 21/02/2018