Pārlekt uz galveno saturu

Plānotie projekti 2018. gadā

AREI Priekuļu pētniecības centrs 2018. gadā plāno īstenot Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projektu: “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju -Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“.
Projekta mērķis: paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā.
Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.
Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.arei.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.
Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas. 

Projekta vadītāja: Dr.agr. Līvija Zariņa 

Informācija publicēta 2018. gada 6. februārī


AREI Priekuļu pētniecības centrs 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA)” (2015.-2018. gads).
Projekta mērķis: Atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību ar zināšanām un (metodēm), lai, saglabājot augu daudzveidību, uzlabotu nezāļu ierobežošanas paņēmienus. 
Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.
Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.arei.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.
Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas. 
Projekta vadītāja: Dr.agr. Līvija Zariņa 

Informācija publicēta 2018. gada 17. janvārī


AREI 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).
Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.
Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.
Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: www.arei.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.
Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.
Projekta vadītāja AREI Priekuļu PC: Dr.agr. Līvija Zariņa 
Projekta vadītāja AREI Stendes PC: Mg. Solveiga Maļecka 
 

Informācija publicēta 2018. gada 3. janvārī


Agroresursu un ekonomikas institūts  2018. gadā turpina īstenot projektu "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana",  pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”;

atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2019. gada 1. februāris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2018. gads;
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Agroresursu un ekonomikas institūta mājas lapa www.arei.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.


Agroresursu un ekonomikas institūts  2018. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma",  pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”;
projekta mērķis: 

  • Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšana;
  • Ģenētiskie resursi lauka kolekcijās tiek uzturēti kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, zirņiem, vīķiem, liniem, lauka kolekcija un paralēla ģenētisko resursu uzturēšana in vitro tiek veikta kartupeļiem;

atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2019. gada 1. februāris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2018. gads;
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Agroresursu un ekonomikas institūta mājas lapa www.arei.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pievienots 02/01/2018