Skip to main content

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2012 EJZF projekts Latvijas projekti
Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2012 ELAFLA projekti Latvijas projekti
Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība 2012 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
2009. gads "Lauku attīstības programmas 2007-2013: Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas izveidošana un uzturēšana" Vecāks par 2012 ZM projekti Latvijas projekti
Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbības nodrošināšana Vecāks par 2012 ZM projekti Latvijas projekti
2010. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" Vecāks par 2012 ELAFLA projekti Latvijas projekti
2011. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" Vecāks par 2012 ELAFLA projekti Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana Vecāks par 2012 ZM projekti Latvijas projekti